Cách kiểm tra ai đang dùng Wifi của bạn bằng điện thoại Android và IOS

Mạng Wifi của nhà bạn chậm bất thường, và bạn muốn kiểm tra xem ai đang xài wifi chùa của bạn. Rất đơn giản trên điện thoai Android, Iphone có một phần mềm quản lý Wifi có tên là Fing. Phần mềm này hoàn toàn miễn phí và sử dụng hết sức đơn quản, qua đó … Continue reading Cách kiểm tra ai đang dùng Wifi của bạn bằng điện thoại Android và IOS