Cách sử dụng điện thoại Android làm webcam cho máy tính Windows

Máy tính của bạn không có webcam nhưng bạn đang rất cần để gọi video, quay video Facebook hoặc YouTube. Hoặc bạn đã có một chiếc webcam và muốn thêm camera thứ hai vào cho máy tính của mình.  Tất cả những gì bạn cần là điện thoại Android của bạn và một ứng dụng phù hợp. Dưới … Continue reading Cách sử dụng điện thoại Android làm webcam cho máy tính Windows