Patch PES

Tổng hợp tất cả các bản Patch updtae, cập nhật chuyển nhượng, kits, faces cho tất cả các phiên bản PES

PES Professionals Patch 2017 V3 AIO – Patch PES 2017 mới nhất

PES Professionals Patch 2017 V3 AIO – Patch PES 2017 mới nhất

PES Professionals Patch 2017 V3 AIO là một bản Patch PES 2017 All in One mới nhất đến từ đến từ pesprofessionals.com. Bài viết chia...
Download PTE Patch 2017 Update 5.2 - Patch Pes 2017 mới nhất

Download PTE Patch 2017 Update 5.2 – Patch Pes 2017 mới nhất

PTE Patch 2017 Update 5.2 là bản Patch Pes 2017 mới nhất cập nhật chuyển nhượng, kit, sân vận động, logo, thêm face mới,......
Hướng dẫn cài đặt PTE Patch 2017 5.0 – Patch PES 2017 mới nhất

Hướng dẫn cài đặt PTE Patch 2017 5.0 – Patch PES 2017 mới nhất

PTE Patch 2017 5.0 là bản Patch PES 2017 mới nhất, update chuyển nhượng mới nhất, bổ sung thêm đội bóng, face, kit,.... Bài...
Download PES 2017 SMoKE Patch 9.3 AIO – Patch PES 2017 mới nhất

Download PES 2017 SMoKE Patch 9.3 AIO – Patch PES 2017 mới nhất

PES 2017 SMoKE Patch 9.3 là bản Patch PES 2017 AIO mới nhất cập nhật đầy đủ thị trường chuyển nhượng mùa đông, kit,...
Patch Việt Nam 3.0 AIO Final - Patch PES 2017 mới nhất

Patch Việt Nam 3.0 AIO Final – Patch PES 2017 mới nhất

Patch Việt Nam 3.0 AIO Final là bản Patch cập nhật chuyển nhượng mới nhất, full đội tuyển Việt Nam, V-league. Bài viết chia sẻ...
Hướng dẫn cài đặt PTE Patch 2017 4.0 - Patch PES 2017 mới nhất

Hướng dẫn cài đặt PTE Patch 2017 4.0 – Patch PES 2017 mới nhất

PTE Patch 2017 4.0 là bản Patch PES 2017 mới nhất của PTEPatch được phát hành vào ngày 17/01/2017. Ở bài viết này Tuong.Me xin chia...
PES Professionals Patch 2017 V2 AIO - Patch PES 2017 mới nhất

PES Professionals Patch 2017 V2 AIO – Patch PES 2017 mới nhất

PES Professionals Patch 2017 V2 AIO là một bản Patch PES 2017 mới nhất đến từ pesprofessionals.com. Bài viết chia sẻ link download và hướng...
Hướng dẫn cài đặt PTE Patch 2017 3.0 – Patch PES 2017 mới nhất

Hướng dẫn cài đặt PTE Patch 2017 3.0 – Patch PES 2017 mới nhất

PTE Patch 2017 3.0 là bản Patch PES 2017 mới nhất của PTEPatch được phát hành vào ngày 12/12/2016. Bài viết giới thiệu và chia...
Download PES 2017 SMoKE Patch 9.2 FULL - Patch PES 2017 mới nhất

Download PES 2017 SMoKE Patch 9.2 FULL – Patch PES 2017 mới nhất

PES 2017 SMoKE Patch 9.2 FULL là bản Patch cập nhật chuyển nhượng, logo, kits mới nhất cho PES 2017 của PES SMoKE patch.   Sau khi...
Download Pesgalaxy Patch 2017 2.00 AIO - Patch PES 2017 mới nhất

Download Pesgalaxy Patch 2017 2.00 AIO – Patch PES 2017 mới nhất

Pesgalaxy Patch 2017 2.00 AIO là bản Patch PES 2017 mới nhất đến từ pesgalaxy.com. Bài viết chia sẻ link tải và hướng dẫn cài...