PES 2017 SmokePatch17 v4 (17.4.3) – Update 2022

Tải và cài đặt bản Patch PES 2017 mới nhất đến từ SmokePatch mang tên PES 2017 SmokePatch17. Bản Patch này tập trung cố định lỗi trên phiên bản trước, thêm nhiều đội bóng mới, cập nhật kit và một số tính năng khác. Giới thiệu Chắc nhiều người đã từ bỏ các Patch khác … Continue reading PES 2017 SmokePatch17 v4 (17.4.3) – Update 2022