PES 2018 SmokePatch18 v4 (18.4.0)

Mời các bạn tải về bản Patch PES 2018 mới nhất đến từ Smoke Patch mang tên PES 2018 SmokePatch18. Bản Patch này cập nhật chuyển nhượng mới nhất, update kits, face, thêm đội bóng mới cùng nhiều tính năng khác. Giới thiệu SmokePatch là nhà phát triển Patch luôn tạo ra những bản Patch chất … Continue reading PES 2018 SmokePatch18 v4 (18.4.0)