Hướng dẫn cách sửa lỗi 0xc000007b trên máy tính Windows 7, 8, 10

The Application was unable to start correctly 0xc00007b là một lỗi thường xuyên xảy ra trên máy tính Windows 10, 7, 8.1. Bài viết hướng dẫn cách sửa lỗi 0xc000007b trên win 10, 7, 8.1. Một ngày đẹp trời, khi bạn mở một phần mềm hay chơi một tựa game thì màn hình máy tính lại … Continue reading Hướng dẫn cách sửa lỗi 0xc000007b trên máy tính Windows 7, 8, 10