Patch PES 2016 Archive

Tổng hợp tất cả các bản Patch update, cập nhật chuyển nhượng, kits, faces cho PES 2016

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]