PES 2019 Bootpack v6 by Tisera09 – Cập nhật giày cho PES 2019

PES 2019 Bootpack là file cập nhật giày mùa giải 2019/2020 cho PES 2019. Ở bài viết trước mình đã chia sẻ đến các bạn file Bootpack cho PES 2019 của tác giả HAWKE, lần này sẽ là của Tisera09. Phiên bản mới nhất là Bootpack v6. Tính năng của Bootpack PES 2019 Cật nhật giày … Continue reading PES 2019 Bootpack v6 by Tisera09 – Cập nhật giày cho PES 2019