847 câu trắc nghiệm lý thuyết toàn bộ chương trình vật lý 12

Tải file pdf bộ 847 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12 đầy đủ nhất. Đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm bao trùm toàn bộ kiến thức lý thuyết vật lý lớp 12 từ chương dao động cơ học, sóng cơ học, dòng điện xoay chiều, sóng điện từ, sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, vật lý hạt nhân.

847 câu trắc nghiệm lý thuyết toàn bộ chương trình vật lý 12

 

Trích một số câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý 12:

Câu 1. Dao động cơ học là

A. chuyển động tuần hoàn quanh một vị trí cân bằng.

B. chuyển động lặp lại nhiều lần quanh vị trí cân bằng.

C. chuyển động đung đưa nhiều lần quanh vị trí cân bằng.

D. chuyển động thẳng biến đổi quanh một vị trí cân bằng.

Câu 2. Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng.

A. Cứ sau một khoảng thời gian T thì vật lại trở về vị trí ban đầu.

B. Cứ sau một khoảng thời gian T thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.

C. Cứ sau một khoảng thời gian T thì gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.

D. Cứ sau một khoảng thời gian T thì biên độ vật lại trở về giá trị ban đầu.

Câu 3. Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi

A. lực tác dụng đổi chiều.                        B. lực tác dụng bằng không.

C. lực tác dụng có độ lớn cực đại.             D. lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.

Câu 4. Vận tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi

A. vật ở vị trí có li độ cực đại.                    B. gia tốc của vật đạt cực đại.

C. vật ở vị trí có li độ bằng không.         D. vật ở vị trí có pha dao động cực đại.

Câu 5. Dao động điều hoà là:

A. chuyển động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau

B. chuyển động của một vật dưới tác dụng của một lực không đổi.

C. hình chiếu của chuyển động tròn đều lên một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

D. chuyển động có quỹ đạo là hình sin.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điều hoà:

A. dao động điều hòa là dao động tuần hoàn.          B. biên độ của dao động là giá trị cực đại của li độ.

C. vận tốc biến thiên cùng tần số với li độ.           D. dao động điều hoà có quỹ đạo là đường hình sin.

Tải bộ 847 câu trắc nghiệm lý thuyết toàn bộ chương trình vật lý 12 miễn phí

Xem Online

Tải về miễn phí

Quý thầy cô và các bạn học sinh lớp có thể tải bộ câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12 này miễn phí bằng đường link bên dưới.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Press ESC to close