Option file cập nhật EURO 2024 cho PES 2021 Smoke Patch
Option file cập nhật EURO 2024 cho PES 2021 Smoke Patch

Bài viết này chia sẻ Option File cập nhật EURO 2024 cho PES 2021 Smoke…

PES 2021 Andri Patch v10.2 AIO - Patch PES 2021 mới nhất
PES 2021 Andri Patch v10.2 AIO – Patch PES 2021 mới nhất

PES 2021 Andri Patch v10.2 AIO là bản Patch PES 2021 mới nhất mà Tuong.Me…

Option File PES 2021 PS4 cập nhật mùa giải 2021/2022 mới nhất
Option File PES 2021 PS5/PS4 cập nhật 2023/2024

Để giúp các bạn cập nhật eFootball PES 2021 trên PS5/PS4 thì bài viết này…

PES 2021 SmokePatch21 v3 - Cập nhật mùa giải 2020/2021
Option File cập nhật chuyển nhượng PES 2021 Smoke Patch (04/09/2022)

Cập nhật chuyển nhượng PES 2021 mới nhất bằng Option File PES 2021 Smoke Patch…

PES 2021 SmokePatch21 v3 - Cập nhật mùa giải 2020/2021
PES 2021 SmokePatch21 v4 – 21.4.5 (DLC7)

PES 2021 SmokePatch21 v4 là bản Pach cập nhật mùa giải 2022/2023 mới nhất cho…

Thêm bình luận tiếng Việt cho PES 2017,18,19,20,21
Thêm bình luận tiếng Việt cho PES 2017,18,19,20,21 (Biên Cương)

Tuong.Me đã có nhiều bài viết chia sẻ bình luận tiếng Việt cho PES 2021,…

PES 2021 Option File DLC 1.0 for PC by Ruitrind
PES 2021 Option File DLC 7.0 for PC by Ruitrind (02/09/2021)

Đây là một Option File dành cho eFootball PES 2021 mới nhất trên nền tảng…

Option File PES 2021 PS4 cập nhật mùa giải 2020/2021 mới nhất
Download Sider 7.1.4 by Juce for EFootball PES 2021 (1.07.00 + DLC 7)

Cũng giống như Sider 6 trên PES 2020 thì Sider 7 by Juce là công…

Download eFootball PES 2021 Datapack + Patch mới nhất
eFootball PES 2021 Official Patch 1.07.00 + Datapack 7.00 (24/06/2021)

Cập nhật eFootball PES 2021 mới nhất từ file Patch và file Datapack chính thức…

PES 2021 SmokePatch FacePack - Cập nhật Face PES 2021 mới nhất
PES 2021 SmokePatch FacePack R2 +Update 1

PES 2021 SmokePatch FacePack là file cập nhật cầu thủ được sử dụng cho SmokePatch21…