Download PES 2019 SmokePatch19 v4 - Patch PES 2019 cho PC mới nhất
PES 2019 SmokePatch19 v4 19.4.2 – Update 2021/2022

PES 2019 SmokePatch19 là một bản Patch PES 2019 mới nhất đến từ SmokePatch. Bản…

Thêm bình luận tiếng Việt cho PES 2017,18,19,20,21
Thêm bình luận tiếng Việt cho PES 2017,18,19,20,21 (Biên Cương)

Tuong.Me đã có nhiều bài viết chia sẻ bình luận tiếng Việt cho PES 2021,…

PES 2019: SmokePatch19 v19.2 - Cập nhật mùa giải 2019/2020 mới nhất
PES 2019 SmokePatch19 v3 – Cập nhật mùa giải 2020/2021 mới nhất

PES 2019 SmokePatch19 là một bản Patch PES 2019 mới nhất đến từ SmokePatch. Bản…

Option File cập nhật chuyển nhượng PES 2019 Professionals Patch
Option File cập nhật chuyển nhượng PES 2019 Professionals Patch

Update PES 2019 mới nhất với Option File cập nhật chuyển nhượng PES 2019 Professionals Patch.…

[Fshare] PES 2019 Professionals Patch V3.0.1 – Patch PES 2019 mới nhất

Sau một thời gian thì cuối cùng Professionals Patch cũng cho ra mắt bản Patch…

PES 2020 Stadium Server
PES 2020 Stadium Server v1.25 for Sider by Zlac

Stadium Server là công cụ để bổ sung thêm nhiều sân vận động vào game…

PES2019 - SmokePatch Face Pack - Face PES 2019 mới nhất
PES2019 – SmokePatch Face Pack – Face PES 2019 mới nhất

SmokePatch Face Pack là file cập nhật Face mới nhất được lấy từ PES 2020…

PES 2019 PTE Patch 2019 3.1 DLC 6.0 Option File by Sofyan Andri (9/9/2019)
PES 2019 PTE Patch 2019 3.1 DLC 6.0 Option File by Sofyan Andri (10/02/2020)

Cập nhật PES 2019 mới nhất bằng Option File PES 2019 dành cho PTE Patch…

PES 2019 Kitpack Season 2019-20 V1 HD [AIO] - Kitpack cho PES 2019
PES 2019 Kitpack Season 2019-20 V4 HD [AIO] – Kitpack cho PES 2019

PES 2019 Kitpack Season 2019-20 V4 HD [AIO] là file cập nhật trang phục thi…

PES 2019 Bootpack v3 by Tisera09 - Cập nhật giày cho PES 2019
PES 2019 Bootpack v6 by Tisera09 – Cập nhật giày cho PES 2019

PES 2019 Bootpack là file cập nhật giày mùa giải 2019/2020 cho PES 2019. Ở…