Patch PES 6

Patch Update PES 6, cập nhật chuyển nhượng mới nhất, cập nhật kits, face, sân vận động,…