PES 2021 SmokePatch FacePack - Cập nhật Face PES 2021 mới nhất
PES 2021 SmokePatch FacePack R2 +Update 1

PES 2021 SmokePatch FacePack là file cập nhật cầu thủ được sử dụng cho SmokePatch21…

Thêm đội tuyển Việt Nam cho PES 2021 sử dụng SmokePatch21

SmokePatch21 là bản Patch PES 2021 được cộng đồng người chơi sử dụng khá nhiều…

Option File PES 2021 PS4 cập nhật mùa giải 2020/2021 mới nhất
PES 2021 LaLiga Mega Facepack – Cập nhật Face PES 2021

PES 2021 LaLiga Mega Facepack là file cập nhật khuôn mặt cho các cầu thủ…