PES 2021 Facepack

PES 2021 SmokePatch FacePack R2

PES 2021 SmokePatch FacePack là file cập nhật cầu thủ được sử dụng cho SmokePatch21 v3. Dưới đây là những thông tin chính, link download cũng như hướng dẫn cài đặt file PES 2021 FacePack mới nhất này. Giới thiệu Giống như các bản Patch … Read More