PES2020 - SmokePatch Face Pack - Facepack PES 2020 mới nhất
PES2020 – SmokePatch Face Pack V3 – Facepack PES 2020 mới nhất

PES2020 - SmokePatch Face Pack cập nhật gương mặt cho các cầu thủ mới nhất.…

Thêm đội tuyển Việt Nam cho PES 2020 sử dụng Smoke Patch
Thêm đội tuyển Việt Nam cho PES 2020 sử dụng Smoke Patch

SmokePatch20 là bản Patch được nhiều người sử dụng nhất trên PES 2020. Trên bản…

Mega Facepack Minifaces Tatoos Repack (22GB) for PES 2019 & PES 2020
Mega Facepack Minifaces Tatoos Repack (22GB) for PES 2019 & PES 2020

Mega Facepack Minifaces Tatoos Repack là một file cập nhật face, miniface, tatoos cho PES…