PES 2020 European Cups Mod - Cập nhật giao diện các giải đấu châu Âu
PES 2020 European Cups Mod – Cập nhật giao diện các giải đấu châu Âu

PES 2020 European Cups Mod được Furkan 6141 & Hadad phát triển để cập nhật…

PES 2020 Mod Cup châu Âu
PES 2020 Mod Cup châu Âu (UCL / UEL) bởi Furkan6141

Phiên bản EFootball PES 2020 cũng như PES 2019 sẽ không có bản quyền 2…