PES 2018 SmokePatch18 v3 – Patch PES 2018 mới nhất

PES 2017 SmokePatch17 v3 – Patch PES 2017 mới nhất 2021

Mời các bạn tải về bản Patch PES 2018 mới nhất đến từ Smoke Patch mang tên PES 2018 SmokePatch18. Bản Patch này cập nhật chuyển nhượng mới nhất, update kits, face, thêm đội bóng mới cùng nhiều tính năng khác.   Giới thiệu SmokePatch là nhà phát triển Patch luôn tạo ra những bản Patch … Xem thêm