PES 2013 NLH PATCH V1 - Patch PES 2013 cập nhật V-league, Việt Hóa,...
PES 2013 NLH PATCH V1 – Patch PES 2013 cập nhật V-league, Việt Hóa,…

PES 2013 NLH PATCH V1 là bản Patch PES 2013 mới nhất được phát triển…

PES 2013 PESEdit 14.0 Patch 2019/2020 - Patch PES 2013 mới nhất 2019
PES 2013 PESEdit 14.0 Patch 2019/2020 – Patch PES 2013 mới nhất 2019

PES 2013 PESEdit 14.0 Patch Season 2019/2020 là bản Patch update PES 2013 mới nhất…

PES-ID Ultimate Patch 2013 v9.0 – Patch PES 2013 mới nhất 2019
[Fshare] PES-ID Ultimate Patch 2013 v9.0 – Patch PES 2013 mới nhất 2019

PES-ID Ultimate Patch 2013 v9.0 là bản Patch cập nhật mùa giải 2019/2020 mới nhất…

PES 2013 Kitpack Season 2019/2020 - Cập nhật kit cho PES 2013
PES 2013 Kitpack Season 2019/2020 – Cập nhật kit cho PES 2013

PES 2013 Kitpack Season 2019/2020 là file cập nhật trang phục thi đấu mùa giải…

PES-ID Ultimate Patch 2013 v6.0 – Patch PES 2013 mới nhất 2018
PES-ID Ultimate Patch 2013 v7.0 – Patch PES 2013 mới nhất 2018

Sau một khoảng thời gian dài cuối cùng PES-ID đã cho ra mắt bản Patch…

[Fshare] PES 2013 smoke patch V3 (5.6.0) - Patch PES 2013 mới nhất 2018
[Fshare] PES 2013 smoke patch V3 (5.6.0) – Patch PES 2013 mới nhất 2018

Bản Patch PES 2013 mới nhất 2018 được ElMohamadi phát hành mang tên PES 2013 smoke patch…

[Fshare] PES-ID Ultimate Patch 2013 v5.1 – Patch PES 2013 mới nhất 2018
[Fshare] PES-ID Ultimate Patch 2013 v5.1 – Patch PES 2013 mới nhất 2018

Một bản Update nhẹ cho PES-ID Ultimate Patch 2013 v5.0 AIO mang tên v5.1. Dưới…

[Fshare] PES-ID Ultimate Patch 2013 v5.0 – Patch PES 2013 mới nhất 2018
[Fshare] PES-ID Ultimate Patch 2013 v5.0 – Patch PES 2013 mới nhất 2018

Bản Patch cập nhật mùa giải 2017/2018 mới nhất cho PES 2013 được PES-ID phát…

PES 2013 Next Season Patch 2017/2018 - Patch PES 2013 mới nhất
PES 2013 Next Season Patch 2017/2018 – Patch PES 2013 mới nhất

PES 2013 Next Season Patch 2017/2018 là bản Patch PES 2013 Update 2017 mới nhất…

PES-ID Ultimate Patch 2013 Mini 4.0 - Patch PES 2013 mới nhất 2017
PES-ID Ultimate Patch 2013 Mini 4.0 – Patch PES 2013 mới nhất 2017

PES-ID Ultimate Patch 2013 Mini 4.0 lòa bản Patch PES 2013 mùa giải 2017/2018 mới…