Cách thả biểu tượng cảm xúc Máy bay trên Facebook
Cách thả biểu tượng cảm xúc Máy bay trên Facebook

Facebook đang có một trào lưu thả biểu tượng cảm xúc máy bay với các…

Cách sử dụng các biểu tượng cảm xúc Emojis trên Windows 10
Cách sử dụng các biểu tượng cảm xúc Emojis trên Windows 10

Một cuộc trò chuyện sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu Emojis đầy màu sắc và…