PES 2013 Next Season Patch 2020
PES 2013 Next Season Patch 2020 +Update V1.0 cập nhật mùa giải 2019/2020

Tải và cài đặt bản Patch PES 2013 mới nhất 2020 đến từ Next Season Patch mang…

PES-ID Ultimate Patch 2013 v9.0 – Patch PES 2013 mới nhất 2019
[Fshare] PES-ID Ultimate Patch 2013 v9.0 – Patch PES 2013 mới nhất 2019

PES-ID Ultimate Patch 2013 v9.0 là bản Patch cập nhật mùa giải 2019/2020 mới nhất…

PES-ID Ultimate Patch 2013 v6.0 – Patch PES 2013 mới nhất 2018
PES-ID Ultimate Patch 2013 v7.0 – Patch PES 2013 mới nhất 2018

Sau một khoảng thời gian dài cuối cùng PES-ID đã cho ra mắt bản Patch…

[Fshare] PES 2013 smoke patch V3 (5.6.0) - Patch PES 2013 mới nhất 2018
[Fshare] PES 2013 smoke patch V3 (5.6.0) – Patch PES 2013 mới nhất 2018

Bản Patch PES 2013 mới nhất 2018 được ElMohamadi phát hành mang tên PES 2013 smoke patch…

[Fshare] PES-ID Ultimate Patch 2013 v5.1 – Patch PES 2013 mới nhất 2018
[Fshare] PES-ID Ultimate Patch 2013 v5.1 – Patch PES 2013 mới nhất 2018

Một bản Update nhẹ cho PES-ID Ultimate Patch 2013 v5.0 AIO mang tên v5.1. Dưới…

[Fshare] PES-ID Ultimate Patch 2013 v5.0 – Patch PES 2013 mới nhất 2018
[Fshare] PES-ID Ultimate Patch 2013 v5.0 – Patch PES 2013 mới nhất 2018

Bản Patch cập nhật mùa giải 2017/2018 mới nhất cho PES 2013 được PES-ID phát…