Cách cài đặt GNOME Shell Extensions trên Ubuntu
Cách cài đặt GNOME Shell Extensions trên Ubuntu (Chrome + Firefox)

GNOME Shell Extensions là các tiện ích mở rộng để tùy chỉnh giao diện Ubuntu…