Hướng dẫn cài đặt Google Chrome trên Ubuntu 22.04, 22.10 mới nhất
Hướng dẫn cài Google Chrome trên Ubuntu 22.04, 22.10 mới nhất

Firefox là trình duyệt internet được cài đặt mặc định trên các phiên bản Ubuntu…

Cách chuyển bookmark từ Chrome sang Firefox Quantum mới nhất

Bài viết hướng dẫn các bạn cách chuyển bookmark, sao lưu bookmark từ Chrome sang Firefox…