Đăng ký, đăng ký lại, hủy đăng ký file dll và OCX trên Windows 10/8/7

Đăng ký, đăng ký lại, hủy đăng ký file dll và OCX trên Windows 10/8/7

Nếu một ngày bạn mở một chương trình bất kỳ bị báo lỗi thiếu file dll nhưng bạn kiểm tra trên máy tính của bạn vẫn có file đó. Vậy bạn cần đăng ký file dll đó bằng công cụ Regsvr32 để nó có thể hoạt động bình thường. Dưới đây là cách thực hiện.   Đăng ký, … Xem thêm