Hướng dẫn cài đặt bộ gõ tiếng Việt cho Ubuntu - ibus - unikey
Cách cài đặt bộ gõ tiếng Việt cho Ubuntu 22.04, 22.10 mới nhất

Sau khi cài đặt Ubuntu lên máy tính thì một trong những việc đầu tiên…