PES 2019 AutoSwitcher v1.2 – AutoSwitcher cho PES 2019

PES 2019 AutoSwitcher v1.0 - AutoSwitcher cho PES 2019

Mời các bạn tải miễn phí PES 2019 AutoSwitcher mới nhất miễn phí của tác giả Ginda01. Với AutoSwitcher này bạn có thể dễ dàng thay đổi Scoreboards, Entrance, Thropy, Music,… Các tính năng chính của AutoSwitcher PES 2019: Work on Exhibition if you select team from the same league. Premier League (Scoreboards, Entrance, Winner Celebration) Coupe de France (Scoreboards, Entrance, … Xem thêm