sử dụng tính năng side search tìm kiếm cạnh bên trên Google Chrome 3
Hướng dẫn bật tính năng Side Search trên Google Chrome

Side Search hay tìm kiếm cạnh bên là một tính năng mới trong bản cập…