Option File PES 2021 PS4 cập nhật mùa giải 2020/2021 mới nhất
Download Sider 7.1.4 by Juce for EFootball PES 2021 (1.07.00 + DLC 7)

Cũng giống như Sider 6 trên PES 2020 thì Sider 7 by Juce là công…

Sider SP20 v9 - Sider cho Patch PES 2020 SmokePatch20
Sider SP21 7.0.2 – Sider cho PES 2021 sử dụng SmokePatch21

Sider SP21 là sider dựa trên Sider 7 gốc của juce nhưng được tối ưu…