Phân biệt sự khác nhau giữa MBR với GPT và LEGACY với UEFI

Nếu bạn sử dụng máy tính thường xuyên thì chắc hẳn bạn đã nghe qua…