Hướng dẫn sửa lỗi 0x80042308 khi system restore Windows 10/8/7
Hướng dẫn sửa lỗi 0x80042308 khi system restore Windows 10/8/7

Chúng ta thường tạo system restore để tạo điểm khôi phục khi hệ thống Windows…

Tạo điểm khôi phục hệ thống, khôi phục máy tính bằng System Restore trên Win 10
Tạo điểm khôi phục hệ thống, khôi phục máy tính bằng System Restore trên Win 10

Tạo một điểm khôi phục hệ thống - create System Restore Point là việc chúng…