Option File cập nhật chuyển nhượng PES 2017 VPL Patch 4.2 mới nhất 2020
Option File cập nhật chuyển nhượng PES 2017 VPL Patch 6.2 mới nhất 2022

Option File PES 2017 VPL Patch 6.2 sẽ giúp bạn cập nhật chuyển nhượng mùa…

VPL PATCH PES 2017 V6.2 - Patch PES 2017 mới nhất 2022
VPL PATCH PES 2017 V6.2 – Patch PES 2017 mới nhất 2022

Một bản Patch Việt Nam cho PES 2017 có dung lượng rất lớn đến từ VPL…

Cập nhật World Cup 2018 cho PES 2017 trên VPL PATCH V2
Cập nhật World Cup 2018 cho PES 2017 trên VPL PATCH V2

Nhân ngày khai mạc World Cup 2018 thì nhóm tác giả VPL PATCH đã cho ra…