Patch PES

Tổng hợp tất cả các bản Patch updtae, cập nhật chuyển nhượng, kits, faces cho tất cả các phiên bản PES

File EDIT cập nhật chuyển nhượng 2017/2018 mới nhất cho PES 2017

File EDIT cập nhật chuyển nhượng 2017/2018 mới nhất cho PES 2017

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2017 đang mở cửa với nhiều thương vụ chuyển nhượng bom tấn. Và trong PES 2017 các nhà...
Download PES SMoKE Update 9.4.5 - Patch PES 2017 mới nhất

Download PES SMoKE Update 9.4.5 – Patch PES 2017 mới nhất

PES SMoKE Update 9.4.5 là một bản Patch cập nhật chuyển nhượng mới nhất, update kit, face,... cho PES 2017. Bài viết chia sẻ link...
PES 2017 Stadiums pack V2.2 - Update 41 sân vận động cho PES 2017

PES 2017 Stadiums pack V2.2 – Update 41 sân vận động cho PES 2017

PES 2017 Stadiums pack V2.2 là bản cập nhật thêm sân vận động cho PES 2017, 41 stadium pes 2017. Dưới đây là link download...
Tổng hợp face Cristiano Ronaldo đẹp nhất cho PES 2017

Tổng hợp face Cristiano Ronaldo đẹp nhất cho PES 2017

Bài viết này, Tuong.Me sẽ chia sẻ cho các bạn tổng hợp tất cả các face Cristiano Ronaldo đẹp nhất cho PES 2017 từ các...
Download PESTN 2017 PATCH 4.4 – Patch PES 2017 mới nhất

Download PESTN 2017 PATCH 4.4 – Patch PES 2017 mới nhất

Một bản update ngày 21/8/2017 cho bản PESTN 4.0. PESTN 2017 PATCH 4.4 được cập nhật chuyển nhượng mùa hè 2017 mới nhất cho PES 2017,...
PES-ID Ultimate Patch 2013 v3.1 – Patch PES 2013 mới nhất 2017

PES-ID Ultimate Patch 2013 v3.1 – Patch PES 2013 mới nhất 2017

PES-ID Ultimate Patch 2013 v3.1 là một bản patch cho pes 2013 update 2017 mới nhất. Ở bản Patch này đã được cập nhật...
Download PESTN 2017 PATCH 4.3 – Patch PES 2017 mới nhất

Download PESTN 2017 PATCH 4.3 – Patch PES 2017 mới nhất

PESTN 2017 PATCH 4.3 là một bản Patch Update PES 2017 PC mới nhất ngày 14/08/2017. Ở bản Patch này, nhà phát triển đã...
PES-ID Ultimate Patch 2013 v3.0 - Patch PES 2013 mới nhất 2017

PES-ID Ultimate Patch 2013 v3.0 – Patch PES 2013 mới nhất 2017

PES-ID Ultimate Patch 2013 v3.0 là bản Patch Update mùa giải 2017 - 2018 mới nhất cho PES 2013. Bản update bao gồm cập...
PES 2017 Next Season Patch 2017/2018- Patch PES 2017 mới nhất

PES 2017 Next Season Patch 2017/2018- Patch PES 2017 mới nhất

Đây là bài viết đầu tiên mình chia sẻ cho các bản Patch update Pes 2017 do Micano4u team phát hành. Nhưng mình đã từng...
Download PESTN 2017 PATCH 4.2 – Patch PES 2017 mới nhất

Download PESTN 2017 PATCH 4.2 – Patch PES 2017 mới nhất

PESTN 2017 PATCH 4.2 là một bản Patch Update PES 2017 cho bản PESTN 4.0 AIO. Ở bạn cập nhật này, nhà phát triển...