PES 2020 Stadium Server v1.25 for Sider by Zlac

Stadium Server là công cụ để bổ sung thêm nhiều sân vận động vào game PES 2019 và EFootball PES 2020 sử dụng Sider. Dưới đây là thông tin chi tiết, cách sử dụng cũng như link download Stadium Server mới nhất đến từ Zlac.

PES 2020 Stadium Server

Tính năng chính:

1. Quản lý sân vận động không giới hạn theo kiểu GDB. Thêm bao nhiêu sân vận động bạn muốn trong cấu trúc thư mục giống như GDB.

2. Hầu hết stadium packaging không thay đổi. Cấu trúc sân vận động gần như giống hệt với phiên bản .cpk. Có nghĩa là toàn bộ cây thư mục sân vận động (bắt đầu bằng các thư mục “Asset” và “common”) có thể được sao chép vào một thư mục GDB cấp cao nhất. Các thư mục này (và các thư mục con của chúng) từ cây cpk liên quan đến sân vận động thông thường hiện được hỗ trợ:

Asset\model\bg\common
Asset\model\bg\stXXX
common\bg\model\bg\draw_parameter
common\bg\model\bg\tv
common\demo\fixdemo
common\demo\fixdemoobj
common\demo\light
common\demo\mob
common\demo\prop
common\render\model\bg\hit\stadium
common\render\thumbnail\stadium\st*.dds)
for adboards – chỉ có config.xml được hỗ trợ, đối với các sân vận động cần phải XÓA hoàn toàn bảng quảng cáo !!
common\bg\model\bg\bill\config\config.xml

QUAN TRỌNG: không yêu cầu các file db (common\etc\… data_st_list.bin, Stadium.bin, StadiumOrder.bin, StadiumOrderInConfederation.bin) để đăng ký sân vận động. ĐỪNG BAO GỒM !!

3. Phân công sân vận động cho các đội nhà riêng lẻ thông qua file map_teams.txt. Hãy xem file map_teams.txt được cung cấp để biết ví dụ về cách kết nối ID nhóm với một sân vận động GDB

4. Phân công sân vận động cho các giải đấu thông qua file map_competitions.txt. Sử dụng nó để kết nối ID giải đấu với một hoặc nhiều sân vận động từ GDB.

Tất cả các đội tham gia vào giải đấu cụ thể có thể sử dụng sân vận động giống hệt nhau (nếu một sân vận động được chỉ định cho cuộc thi đó). Hoặc có một sân vận động được chỉ định ngẫu nhiên nếu có nhiều hơn một sân vận động được giao cho giải đấu đó.

4.1. Có thể chỉ định số lượng sân vận động không giới hạn cho cùng một giải đấu. Trong trường hợp này, sân vận động ONE RANDOM sẽ được chọn cho mọi đội chủ nhà tham gia giải đấu, NHƯNG KHÔNG có sân vận động riêng được chỉ định trong file map_teams.txt.

Ba sân vận động được gán cho EPL trong map_competitions.txt. Nó được lựa chọn ngẫu nhiên trong trò chơi

17, 003, Stamford Bridge, MJTS pack, , ,    # EPL
17, 005, Etihad Stadium, MJTS pack, , ,    # EPL
17, 007, Old Trafford, MJTS pack, , ,    # EPL

QUAN TRỌNG: theo mặc định, giải đấu sẽ luôn ưu tiên phân công nhóm trong bất kỳ chế độ game nào. Nhưng có thể dễ dàng cấu hình trong tập lệnh .lua.

Để ghi đè, bạn có thể sửa đổi một chút chính tập lệnh StadiumServer.lua. Thêm / xóa ID cuộc thi trong bảng override_competitions. Do đó, xác định nhiều hoặc ít các giải đấu trong map_teams.txt sẽ được ưu tiên hơn so với map_competitions.txt.

Scriot máy chủ sân vận động mặc định đã bao gồm bảng override_competitions đầy đủ. bao gồm tất cả các trận đấu exhibition, league và league-cup matches. để bạn có thể giữ các sân vận động riêng cho các đội đã có một trong map_teams.txtT trong khi tất cả các đội khác không có sân vận động cá nhân sẽ có được sân vận động được chọn ngẫu nhiên từ map_competitions.txt.

4.2. Hỗ trợ tùy chọn sân vận động chỉ được sử dụng trong trận đấu cuối cùng của giải đấu. Xem tệp map_competitions.txt để biết thêm chi tiết

THẬN TRỌNG: nếu nhiều sân vận động được chỉ định cho một giải đấu và bạn muốn sử dụng sân vận động cụ thể cho trận chung kết. Thì bạn phải bao gồm sân vận động cho trận đấu cuối cùng trong MỌI sân vận động

Thiết lập cúp FA với 2 sân vận động ngẫu nhiên được sử dụng trước trận đấu cuối cùng và Old Trafford cho trận đấu cuối cùng

23, 003, Stamford Bridge, MJTS pack, 007, Old Trafford, MJTS pack # FA Cup
23, 005, Etihad Stadium, MJTS pack, 007, Old Trafford, MJTS pack # FA Cup

5. Lựa chọn sân vận động thủ công qua lớp phủ trong trò chơi. Sân vận động được chọn thủ công có mức độ ưu tiên cao nhất và ghi đè mọi tùy chọn trong file map _ *. Txt

6. Exhibition mode. logic gán sân vận động phù hợp với hành vi trò chơi thông thường:

QUAN TRỌNG: Stadium server sẽ chỉ hoạt động ở chế độ exhibition mode nếu bạn đã chọn một trong các tùy chọn sau:

 1. Cài đặt “sân nhà” trong menu sân vận động
 2. Cài đặt “Ngẫu nhiên” trong menu sân vận động
 3. Chọn thủ công sân vận động qua lớp phủ ngoài

Điều này cho phép bạn sử dụng bất kỳ sân vận động nào từ gói .cpk của bạn và sân vận động của máy chủ sân vận động bổ sung cạnh nhau.

Cài đặt “Random” trong chế độ exhibition mode sẽ chọn sân vận động từ gói .cpk của bạn hoặc từ kho lưu trữ của stadium server.

Bổ sung cho điều này, một bảng lua bổ sung có sẵn để được tùy chỉnh bên trong bảng script (bảng teams_with_cpk_homegrounds). Để tùy chỉnh đội nào nên giữ .cpk + EDIT được chỉ định sân nhà (ví dụ: Barcelona -> Camp Nou, Đội X -> Sân X .cpk của bạn, v.v.).

7. Xem trước sân vận động chính xác và tên sân vận động. Được hiển thị trong menu trò chơi (nếu có, tùy thuộc vào chế độ trò chơi) và bảng điểm

8. Mức / chi tiết ghi nhật ký ít hơn – trong tệp config.ini, thuộc tính “detail_logging” kiểm soát xem có thêm thông tin nào được ghi vào nhật ký sider (giá trị “1”) hay ít thông tin hơn (giá trị “0”).

9. [v1.2] Tùy chỉnh sân vận động thông qua hệ thống AddOn dựa trên điều kiện thời tiết – cho phép tạo và áp dụng dễ dàng hơn các mod của bên thứ 3 cho một sân vận động GDB cụ thể (mod sân cỏ cho sân vận động cụ thể, gfx_mod, v.v.)

10. [NEW v1.3] sân vận động xem trước hiển thị trên lớp phủ, khi có thể. Yêu cầu sử dụng sider 5.1.4 hoặc mới hơn.

Những điểm còn hạn chế

1. Chưa hỗ trợ cho chế độ phát lại. nếu bạn sẽ xem phát lại trận đấu đã lưu trên sân vận động tùy chỉnh, bạn sẽ thấy màn hình đen chỉ có bảng quảng cáo trong khi phát lại tốt nhất (có lẽ nó cũng có thể bị crash trò chơi). phiên bản hiện tại của sider không hỗ trợ bộ sưu tập phát lại!

2. xử lý bảng quảng cáo. theo mặc định, stadium server không cho phép các bảng quảng cáo tùy chỉnh được nhúng trong sân vận động.

Nó chỉ hoạt động an toàn với mẫu bảng quảng cáo trống đặc biệt (chỉ nên được sử dụng để xóa hoàn toàn bảng quảng cáo khỏi sân vận động) và cho phép cung cấp phiên bản tùy chỉnh của cơ sở dữ liệu config.xml cho bảng quảng cáo (để gán mẫu trống cho sân vận động).

Các mô hình bảng quảng cáo tùy chỉnh, “baked” trực tiếp vào mô hình 3d sân vận động không an toàn cũng không được sử dụng thông qua máy chủ sân vận động. bảng quảng cáo có sẵn thông qua hệ thống bảng quảng cáo toàn cầu (tệp .cpk hoặc gốc live.cpk của sider) nên hoạt động tốt với các sân vận động từ sân vận động máy chủ cũng vậy!

3. QUAN TRỌNG: hợp tác với các tập lệnh .lua khác sử dụng các sự kiện “set_stadium” và “set_conditions”. thật không may, vì cách các sân vận động được cấu trúc và xử lý bởi trò chơi, nên cần phải sử dụng sự kiện set_stadium. để sử dụng sự kiện set_stadium buộc trò chơi phải sử dụng ID sân vận động chính xác của sân vận động mới, để tải tất cả các tệp thuộc về sân vận động đó.

Một cách tiếp cận khác, không “đánh cắp” sự kiện set_stadium (nghĩa là cố gắng ghi đè các tệp của bất kỳ sân vận động nào mà trò chơi muốn sử dụng) đã không chứng minh thành công. vì các sân vận động chỉ đơn giản là không tương thích với tệp, gây ra nhiều hiện tượng khác nhau khi cố gắng thay thế sân vận động bằng ID 016 bằng sân vận động tùy chỉnh bằng bất kỳ ID nào khác.

4. Nếu bạn muốn StadiumServer hoạt động, bạn không được cung cấp ƯU TIÊN CAO cho bất kỳ tập lệnh .lua nào khác cũng sử dụng sự kiện “set_stadium” để thay đổi sân vận động (ví dụ: StadiumServer phải nằm trên bất kỳ dòng “lua.module =” nào khác đối với các tập lệnh cũng sử dụng sự kiện set_stadium).

Sử dụng các tập lệnh khác kiểm soát điều kiện thời tiết và thời gian trong ngày. StadiumServer hoạt động cùng với tập lệnh “WeatherConditions.lua” của @ Baris. nếu điều kiện thời tiết KHÔNG được thay đổi thông qua chính StadiumServer (lựa chọn thủ công qua lớp phủ ingame) cũng như thông qua hợp tác với “WeatherConditions.lua”. Sau đó bạn vẫn có thể sử dụng tập lệnh của bên thứ 3 xử lý sự kiện” set_conditions “(nhưng để đảm bảo an toàn cho câu chuyện, hãy đặt tập lệnh bên thứ 3 liên quan của bạn bên dưới cả StadiumServer.lua và WeatherConditions.lua trong sider. ini.

Cách được đề xuất để đóng gói lại các sân vận động có sẵn trong các tệp .cpk

PES 2020 Stadium Server

 • Mặc dù các gói sân vận động được trích xuất rất có thể sẽ hoạt động mà không gặp vấn đề gì. nhưng sẽ rất lý tưởng khi chỉ sử dụng một sân vận động cho mỗi thư mục trong content\stadium-server (nhưng, nó sẽ rất kém hiệu quả trong việc tiêu thụ dung lượng ổ cứng).
 • RẤT QUAN TRỌNG: Mỗi ROOT GDB FOLDER (cho một sân vận động hoặc cho toàn bộ gói) phải chứa tất cả các tệp cần thiết, nghĩa là phải tự duy trì – không thể mượn các file stadium “common” từ các sân khác thư mục stadium server root!!
  • ví dụ: sân vận động trong gốc GDB “Goodison Park” không thể mượn bất kỳ tệp nào từ gốc “MJTS pack” và ngược lại
 • Không nên xóa bất kỳ tệp nào không liên quan trực tiếp đến sân vận động (đặc biệt là các file common\etc\…)
 • Khi bạn di chuyển sân vận động từ file .cpk sang GDB, bạn có thể xóa file .cpk bằng sân vận động khỏi DpFileList.bin

Download PES 2020 Stadium Server v1.35 for Sider by Zlac

Bạn đọc có thể tải xuống PES 2020 Stadium Server v1.25 for Sider by Zlac bằng đường link miễn phí bên dưới.

Stadium Server V1

Tải xuống Link dự phòng

Stadium Server V1.20

Tải xuống Link dự phòng

Stadium Server V1.25

Tải xuống Link dự phòng

Hướng dẫn cài đặt PES 2020 Stadium Server cho Sider

 1. Cài đặt Sider 6.3.7 cho PES 2020 mới nhất trước khi cài đặt Stadium Server
 2. Giải nén file  v1.0 và sao chép thư mục contentmodules dán vào thư mục sider của bạn.
 3. Giải nén file v1.20 và sao chép thư mục contentmodules dán vào thư mục sider của bạn.
  1. Mở file content\stadium-server\ADD THIS TO YOUR EXISTING map_teams.txt và copy nội dung bên trong dán vào cuối file map_teams.txt rồi lưu lại.
  2. [Tùy chọn] Nếu bạn đã sử dụng các phiên bản nâng cao cộng đồng của Konami stadiums thực (ví dụ: San Siro tùy chỉnh), thì hãy xóa các mục mặc định tương ứng khỏi map_teams.txt được thêm vào trong bước trước (ví dụ: xóa dòng “121, 030, San Siro, Konami \ San Siro # Milan “để sử dụng San Siro tùy chỉnh của bạn thay vì San Siro gốc của Konami)
 4. Giải nén file v1.25 và copy thư mục modules dán vào thư mục sider của bạn.
 5. Thêm lua.module = “StadiumServer.lua” gần đầu Extension modules section trong sider.ini
 6. Thêm lua.module = “WeatherConditions.lua” ngay bên dưới mục stadium server entry (ngay bên dưới lua.module = “StadiumServer.lua” ) trong sider.ini
 7. Tùy chỉnh các tệp map_teams.txt và map_competitions.txt và thêm nhiều thư mục sân vận động trong thư mục content\stadium-server (KHÔNG CÓ STADIUMS được bao gồm cùng với tập lệnh !!)

PES 2020 Stadium Server

Video hướng dẫn:

Vui lòng, đọc kỹ tất cả các nhận xét bên trong map_teams.txt và map_competitions.txt các tập tin! Luôn sử dụng các số 0 hàng đầu khi viết ID sân vận động!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Press ESC to close

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Phát hiện trình chặn quảng cáo!!!

Chúng tôi đã nhận thấy rằng bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Bạn có thể nhấn Đóng để đóng thông báo này hoặc tắt trình chặn quảng cáo để ủng hộ chúng tôi.