PES 2019 PTE Patch 2019 3.1 DLC 6.0 Option File by Sofyan Andri (9/9/2019)
PES 2019 PTE Patch 2019 3.1 DLC 6.0 Option File by Sofyan Andri (10/02/2020)

Cập nhật PES 2019 mới nhất bằng Option File PES 2019 dành cho PTE Patch…

Cách tải và cài đặt PES 2019 demo cho máy tính, PS4 và Xbox One
Option file cập nhật chuyển nhượng PES 2019 mới nhất (PTE Patch)

Đây là Option file cập nhật chuyển nhượng PES 2019 mùa giải 2018/2019 mới nhất…