PES 2019 PTE Patch 2019 3.1 DLC 6.0 Option File by Sofyan Andri (10/02/2020)

Cập nhật PES 2019 mới nhất bằng Option File PES 2019 dành cho PTE Patch 2019 3.1. PES 2019 Option File này cập nhật chuyển nhượng mới nhất đến tháng 2/2020, tương thích với DLC 6.0. Dưới đây là các thông tin chi tiết, link download cũng như hướng dẫn cài đặt.

PES 2019 PTE Patch 2019 3.1 DLC 6.0 Option File by Sofyan Andri (9/9/2019)

Các tính năng chính:

 • Cập nhật số liệu thống kê
 • Update đội hình
 • Cập nhật chuyển nhượng mới nhất cho PES 2019 đến tháng 02/2020
 • Tương thích với DLC 6.0
 • Bao gồm Live Update mới nhất

Download PES 2019 PTE Patch 2019 3.1 DLC 6.0 Option File by Sofyan Andri

Bạn đọc có thể tải Option File PES 2019 dành cho PTE Patch 2019 3.1 miễn phí bằng đường link Fshare tốc độ cao bên dưới.

Hướng dẫn cài đặt:

 • Cài đặt PES 2019 PTE Patch 2019 3.1 trước khi cài Option File này.
 • Cài đặt datapack từ DLC 1.0 đến DLC 6.0
 • Giải nén file New Database Remake DLC 6 For PTE 3.1 và copy ptepatch_pdb.cpk dán vào thư mục download của game.
 • Sử dụng PES 2019 DpFilelist generator để thêm nó vào game
 • Giải nén Option File PES 2019, copy EDIT00000000 dán vào thư mục theo đường dẫn Document\KONAMI\PRO EVOLUTION SOCCER 2019\[ Some ID]\save
 • Done

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Press ESC to close