Hướng dẫn tùy chỉnh thanh dock Ubuntu toàn diện chi tiết nhất
Hướng dẫn tùy chỉnh thanh dock Ubuntu toàn diện chi tiết nhất

Ubuntu có một thanh dock mặc định mà bạn có thể gặp ở bất kỳ…