Fix lỗi 0x80070070–0x50011, 0x80070070–0x50012, 0x80070070–0x60000 trên Win 10

Fix lỗi 0x80070070–0x50011, 0x80070070–0x50012, 0x80070070–0x60000 trên Win 10

Mỗi lần Windows Update hoặc Upgrade cần không gian ổ đĩa trống đủ lớn để hoàn thành việc cài đặt. Trên thực tế, nếu bạn không có đủ dung lượng, các tệp sẽ không được tải xuống. Trong khi cập nhật, nếu bạn thấy lỗi Windows Installation or Upgrade errors 0x80070070–0x50011, 0x80070070–0x50012, 0x80070070–0x60000 on your … Xem thêm