FIFA 14 Bootpack mùa giải 2018-2019 convert từ FIFA 19

Bài viết chia sẻ link tải FIFA 14 Bootpack cập nhật giày cho các cầu thủ mùa giải 2018/2019. Đây là các Bootpack for FIFA 14 được convert từ FIFA 19 mới nhất.

FIFA 14 Bootpack mùa giải 2018-2019 convert từ FIFA 19

Link download:

Password: DerArzt26

Xem thêm: Download file cập nhật chuyển nhượng FIFA 14 mới nhất

Video review + hướng dẫn cài đặt:

Credits : DerArzt26

Nên xem:   Download file cập nhật chuyển nhượng FIFA 14 mới nhất (13/02/2020)

Give a Comment