Cách gỡ bỏ các ứng dụng mặc định Windows 10 không cần thiết

Hệ điều hành Windows 10 được cài rất nhiều ứng dụng mặc định và có nhiều ứng dụng chúng ta không dùng đến bao giờ. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn gỡ bỏ các ứng dụng không cần thiết này ra khỏi máy tính Windows 10 của bạn một cách đơn giản. Bạn … Xem thêm