Windows 10 Blue Screen Troubleshooter – Sửa lỗi màn hình xanh Win 10

Khắc phục lỗi Windows Stop Errors hoặc Win 10 Blue Screens (lỗi màn hình xanh trên Win 10) chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Bạn thường kiểm tra phần cứng, cập nhật driver mới nhất và thử làm một số điều khác và hy vọng mọi thứ hoạt động.

Để giúp các bạn dễ dàng có thể sửa lỗi màn hình xanh Win 10 thì Microsoft đã tích hợp một tính năng trong hệ điều hành này là Windows 10 Blue Screen Troubleshooter. Với tính năng này, Microsoft sẽ khởi chạy một trang web giúp người dùng gỡ rối màn hình xanh trên Windows 10 bằng cách tìm ra các nguyên nhân gây ra lỗi này và tiến hành khắc phục chúng. Trình khắc phục sự cố tích hợp dễ dàng chạy và sửa lỗi BSOD một cách tự động.

Xem thêm: Cách sửa lỗi màn hình xanh: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION trên Win 10

Windows 10 Blue Screen Troubleshooter – Công cụ sửa lỗi màn hình xanh Win 10

Trình khắc phục sự cố tích hợp

Trong Windows 10, bạn có thể truy cập vào tính năng Win 10 Blue Screen Troubleshooter thông qua Settings > Update & Security > Troubleshoot.

Windows 10 Blue Screen Troubleshooter - Công cụ sửa lỗi màn hình xanh Win 10

Nhấn vào nút Troubleshoot để chạy nó và xem nó có thể khắc phục được vấn đề của bạn hay không.

Trình khắc phục sự cố trực tuyến

Hiển thị thông tin mà lỗi màn hình xanh

Lỗi màn hình xanh trên Windows 10 rất đơn giản và sẽ không hiển thị thông tin gây ra lỗi này. Vì vậy, nếu bạn muốn nhận được mã lỗi, bạn có thể buộc Windows 10 phải hiển thị chi tiết Lỗi Dừng. Ban truy cập vào Registry Editor và điều hướng đến khóa sau: HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Control \ CrashControl

Windows 10 Blue Screen Troubleshooter - Công cụ sửa lỗi màn hình xanh Win 10

Nhấp vào Edit > New > DWORD (32-bit) Value. Gõ DisplayParameters vào trường Name và sau đó nhấn Enter. Bây giờ bấm chuột phải vào DisplayParameters> Modify. Trong Value data các bạn nhập 1 và nhấn OK.

Xem thêm: Cách sửa lỗi màn hình xanh: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED trên Win 10

Xem hướng dẫn khắc phục lỗi từ Microsoft

Sau khi thực hiện việc này, hãy truy cập trang web của Microsoft để bắt đầu. Bạn sẽ thấy một trình hướng dẫn đơn giản sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình khắc phục sự cố màn hình xanh win 10.

Bạn sẽ được hỏi lần đầu tiên – When did you get the blue screen error? (Khi nào bạn gặp lỗi màn hình xanh?)

  1. While upgrading to Windows 10 (Trong khi nâng cấp lên Windows 10)
  2. After an update was installed (Sau khi cài đặt bản cập nhật)
  3. While using my PC (Trong khi sử dụng máy tính của tôi)

Windows 10 Blue Screen Troubleshooter - Công cụ sửa lỗi màn hình xanh Win 10

Chọn tùy chọn của bạn.

Nếu bạn chọn While upgrading to Windows 10, bây giờ bạn sẽ được yêu cầu quay lại phiên bản Windows trước của bạn, thiết lập đã không tự động làm như vậy.

Nếu bạn chọn After an update was installed, bạn sẽ được yêu cầu kiểm tra các bản cập nhật hoặc xóa phần cứng mới được cài đặt.

Nếu bạn chọn While using my PC, bạn sẽ được cung cấp một số gợi ý hữu ích nếu bạn có thể truy cập được vào máy tính hoặc nếu bạn không truy cập được vào máy tính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Press ESC to close