Kích hoạt bản quyền  , 8.1, 7 là một việc làm cần thiết nếu bạn muốn sử dụng các hệ điều hành này. Bài viết sẽ tổng hợp một số phần mềm, tool, Script giúp bạn có thể Active Win 10, 7, 8.1 vĩnh viễn đơn giản nhanh chóng.

Hướng dẫn cách Active Windows 10/8.1/7 vĩnh viễn chi tiết Hướng dẫn cách Active Windows 10/8.1/7 vĩnh viễn chi tiết

Sau khi cài đặt Windows, bạn sẽ nhìn thấy một dòng chữ dưới góc phải màn hình desktop là “Activate Windows, Go to PC settings to Activate Windows”. Điều này có nghĩ là Microsoft yêu cầu bạn nhập key để kích hoạt bản quyền Windows. Vấn đề này cũng không phải chỉ xuất hiện trên máy tính mới cài đặt lại Windows mà trên những máy tính lâu ngày bị nhả key cũng hiện dòng chữ này.

Khi xuất hiện dòng chữ này thì máy tính của bạn sẽ bị hạn chế một số chức năng trong phần Cài đặt (Settings) như không thể thay đổi hình nền. Vậy nên bạn cần phải Active Windows 10, 8.1, 7 để sử dụng tiếp. Hiện nay có rất nhiều tool, Script hỗ trợ bạn thực hiện việc này một cách nhanh chóng. Dưới đây mình xin chia sẻ một số tool, script như vậy giúp bạn active Windows vĩnh viễn.

Hướng dẫn cách Active Windows 10/8.1/7 vĩnh viễn chi tiết

 

1. KMSAuto Lite Portable

Đây là công cụ nhỏ gọn do các lập trình viên của Nga viết giúp bạn có thể Active Win 10, Office 2016 và các phiên bản thấp hơn  1 cách nhanh chóng. Bạn có thể sử dụng phần mềm ngay không phải cài đặt.
Phiên bản hiện tại là KMSAuto Lite 1.3.1 (6/12/2016)

Link download 

 

 

Hướng dẫn sử dụng

Giao diện của tool sẽ như hình dưới, nếu bạn muốn kích hoạt bản quyền Windows hay Office thì nhấn vào từng mục tương ứng và ngồi chờ đợi, phần mềm sẽ tự động làm các việc còn lại cho bạn.

Hướng dẫn cách Active Windows 10/8.1/7 vĩnh viễn chi tiết Hướng dẫn cách Active Windows 10/8.1/7 vĩnh viễn chi tiết
Active Win 10 bằng KMSAuto Lite Portable

2. Re-Loader Activator

Cũng là một công cụ nhỏ gọn như KMSAuto Lite Portable, dung lượng chỉ 2MB. Bạn có thể active Windows và Office chỉ trong vài thao tác.
Phiên bản hiện tại Re-Loader Activator 3.0

Link download:

 

Hướng dẫn sử dụng

Tích chọn vào mục mà bạn muốn kích hoạt bản quyền rồi nhấn vào nút Active. Phần mềm hỗ trợ kích hoạt từ Windows 7 đến Windows 10 tất cả phiên bản và Office 14,15,16.

Hướng dẫn cách Active Windows 10/8.1/7 vĩnh viễn chi tiết Hướng dẫn cách Active Windows 10/8.1/7 vĩnh viễn chi tiết
Kích hoạt bản quyền Windows và Office bằng Re-Loader Activator

 

3. Windows KMS Activator Ultimate

Windows KMS Activator Ultimate hỗ trợ kích hoạt bản quyền qua KMS, mỗi lần active sẽ được 180 ngày sử dụng. Nhưng bạn cũng có thể thiết lập để phần mềm tự động kích hoạt bản quyền lại khi sắp đến ngày hết hạn để có được bản quyền Windows vĩnh viễn.

Link download

 

 

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn cách Active Windows 10/8.1/7 vĩnh viễn chi tiết Hướng dẫn cách Active Windows 10/8.1/7 vĩnh viễn chi tiết

– Cài đặt phần mềm
– Chạy phần mềm dưới quyền Administrator
– Click Clean Activation History
– Click Update Server để tiến hành Update KMS Server.
– Lựa chọn hệ điều hành bạn đang sử dụng
– Click Activation Now để tiến hành kích hoạt.

4. Microsoft Toolkit

Đây là công cụ kích hoạt bản quyền Windows và Office tương đối nổi tiếng nhưng khá nặng. Phiên bản hiện tại của phần mềm là Microsoft Toolkit hỗ trợ kích hoạt bản quyền Win 10, Office 2016 và các phiên bản cũ hơn.

Link download

 

Hướng dẫn sử dụng

– Tải phần mềm về máy và mở nó lên bằng quyền Administrator
– Lựa chọn thứ mà bạn muốn kích hoạt windows hoặc office.

Hướng dẫn cách Active Windows 10/8.1/7 vĩnh viễn chi tiết Hướng dẫn cách Active Windows 10/8.1/7 vĩnh viễn chi tiết

– Ở tab Activation các bạn chọn mục EZ-Activator để tiến hành kích hoạt bản quyền.

Hướng dẫn cách Active Windows 10/8.1/7 vĩnh viễn chi tiết Hướng dẫn cách Active Windows 10/8.1/7 vĩnh viễn chi tiết

 

5. Script activate Windows/Windows Server/Office With KMS Client Keys

Nếu bạn không muốn sử dụng các công cụ bên trên vì sợ virus thì hãy tự tạo cho mình một file script để activate Windows, office. Hạn dùng bản quyền bằng cách này là 6 tháng, sau sáu tháng bạn chạy lại file này để kích hoạt bản quyền.

Bước 1: Mở Notepad lên
Bước 2: Nhập đoạn code bên dưới vào và lưu lại với cái tên bất kì không dấu .bat hoặc .cmd ví dụ test.cmd.

@echo off
Title Activate Windows-Windows Server-Office With KMS Client Keys
mode con cols=88 lines=35
::--------------------------------------------------------------------------------------------
:: Elevating UAC Administrator Privileges
>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%system32cacls.exe" "%SYSTEMROOT%system32configsystem"
if "%errorlevel%" NEQ "0" (
 echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%getadmin.vbs"
 echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%getadmin.vbs"
 "%temp%getadmin.vbs" & exit 
)
if exist "%temp%getadmin.vbs" del /f /q "%temp%getadmin.vbs"
::--------------------------------------------------------------------------------------------
:MAIN
cls & color 0f
call:adv
@echo ==================================Selections==========================================
@echo.
@echo ========Windows========== ==========Server=========== ============Office============
@echo [ Windows 10  : Press A ][ Server 2008  : Press F ][ Office 2010    : Press K ]
@echo [ Windows 8.1  : Press B ][ Server 2008 R2 : Press G ][ Office 2013    : Press L ]
@echo [ Windows 8   : Press C ][ Server 2012  : Press H ][ Office 2016 Volume : Press M ]
@echo [ Windows 7   : Press D ][ Server 2012 R2 : Press I ][ Office 2016 Retail : Press N ]
@echo [ Windows Vista : Press E ][ Server 2016  : Press J ]
@echo              [ EXIT      : Press 0 ]
@echo =======================================================================================
echo.
CHOICE /C ABCDEFGHIJKLMN0 /N /M " Enter Your Choice: "
if %errorlevel% == 1 GOTO:ACTIVATE10
if %errorlevel% == 2 GOTO:ACTIVATE81
if %errorlevel% == 3 GOTO:ACTIVATE8
if %errorlevel% == 4 GOTO:ACTIVATE7
if %errorlevel% == 5 GOTO:ACTIVATEVT
if %errorlevel% == 6 GOTO:ACTIVATE2008
if %errorlevel% == 7 GOTO:ACTIVATE2008R2
if %errorlevel% == 8 GOTO:ACTIVATE2012
if %errorlevel% == 9 GOTO:ACTIVATE2012R2
if %errorlevel% == 10 GOTO:ACTIVATESV2016
if %errorlevel% == 11 GOTO:ACTIVATE2010
if %errorlevel% == 12 GOTO:ACTIVATE2013
if %errorlevel% == 13 GOTO:ACTIVATE2016
if %errorlevel% == 14 GOTO:ACTIVATE2016RTL
if %errorlevel% == 15 GOTO:QUIT
goto:eof
::--------------------------------------------------------------------------------------------
:ACTIVATE10
cls
call:adv
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo              ACTIVATE WINDOWS 10 WITH KMS CLIENT KEYS
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo          =========================Windows 10=========================    
@echo          [ Professional                 : Press A ] 
@echo          [ Professional N                : Press B ] 
@echo          [ Home                     : Press C ] 
@echo          [ Home N                    : Press D ] 
@echo          [ Enterprise                  : Press E ] 
@echo          [ Enterprise N                 : Press F ] 
@echo          [ Education                   : Press G ] 
@echo          [ Education N                  : Press H ] 
@echo          [ Home Single Language             : Press I ] 
@echo          [ EnterpriseS 2015               : Press J ]
@echo          [ EnterpriseS 2016               : Press K ]
@echo          [ EnterpriseSN 2015               : Press L ]
@echo          [ EnterpriseSN 2016               : Press M ]
@echo          [ Pre Release CoreARM              : Press N ]
@echo          [ Pre Release ProfessionalWMC          : Press O ]
@echo          [ CoreCountrySpecific              : Press P ]
@echo          [ ProfessionalEducationN            : Press Q ]
@echo          [ ProfessionalEducation             : Press R ]
@echo          [ Next Pre Release CoreConnectedCountrySpecific : Press S ]
@echo          [ Next Pre Release CoreConnectedN        : Press T ]
@echo          [ Next Pre Release CoreConnectedSingleLanguage : Press U ]
@echo          [ Next Pre Release CoreConnected        : Press V ]
@echo          [ Next Pre Release ProfessionalSN        : Press W ]
@echo          [ Next Pre Release ProfessionalStudentN     : Press X ]
@echo          [ Next Pre Release ProfessionalStudent     : Press Y ]
@echo          [ Next Pre Release ProfessionalS        : Press Z ]
@echo          [ BACK                     : Press 0 ]
@echo          ============================================================
@echo.
echo.
CHOICE /C ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0 /N /M " Enter Your Choice: "
if %errorlevel% == 1 set "key=W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX"
if %errorlevel% == 2 set "key=MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9"
if %errorlevel% == 3 set "key=TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99"
if %errorlevel% == 4 set "key=3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM"
if %errorlevel% == 5 set "key=NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43"
if %errorlevel% == 6 set "key=DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4"
if %errorlevel% == 7 set "key=NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2"
if %errorlevel% == 8 set "key=2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ"
if %errorlevel% == 9 set "key=7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH"
if %errorlevel% == 10 set "key=WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9"
if %errorlevel% == 11 set "key=DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ"
if %errorlevel% == 12 set "key=2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ"
if %errorlevel% == 13 set "key=QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639"
if %errorlevel% == 14 set "key=7NX88-X6YM3-9Q3YT-CCGBF-KBVQF"
if %errorlevel% == 15 set "key=NKPM6-TCVPT-3HRFX-Q4H9B-QJ34Y"
if %errorlevel% == 16 set "key=PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR"
if %errorlevel% == 17 set "key=YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC"
if %errorlevel% == 18 set "key=6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y"
if %errorlevel% == 19 set "key=FTNXM-J4RGP-MYQCV-RVM8R-TVH24"
if %errorlevel% == 20 set "key=JQNT7-W63G4-WX4QX-RD9M9-6CPKM"
if %errorlevel% == 21 set "key=QQMNF-GPVQ6-BFXGG-GWRCX-7XKT7"
if %errorlevel% == 22 set "key=DJMYQ-WN6HG-YJ2YX-82JDB-CWFCW"
if %errorlevel% == 23 set "key=KNDJ3-GVHWT-3TV4V-36K8Y-PR4PF"
if %errorlevel% == 24 set "key=8G9XJ-GN6PJ-GW787-MVV7G-GMR99"
if %errorlevel% == 25 set "key=YNXW3-HV3VB-Y83VG-KPBXM-6VH3Q"
if %errorlevel% == 26 set "key=3NF4D-GF9GY-63VKH-QRC3V-7QW8P"
if %errorlevel% == 27 goto:MAIN
call:installkey

cscript //nologo %windir%system32slmgr.vbs /ipk %key%
GOTO:ACTIVATE
::--------------------------------------------------------------------------------------------
:ACTIVATE81
cls
call:adv
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo              ACTIVATE WINDOWS 8.1 WITH KMS CLIENT KEYS
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo             ================Windows 8.1================      
@echo             [ Professional         : Press A ] 
@echo             [ Professional N        : Press B ]
@echo             [ Core             : Press C ]
@echo             [ Core N            : Press D ]
@echo             [ Enterprise          : Press E ]
@echo             [ Enterprise N         : Press F ]
@echo             [ Professional WMC       : Press G ]
@echo             [ Embedded Industry Pro    : Press H ]
@echo             [ Embedded Industry Enterprise : Press I ]
@echo             [ Single Language       : Press J ]
@echo             [ CoreARM           : Press K ]
@echo             [ CoreCountrySpecific     : Press L ]
@echo             [ Core Connected        : Press M ]
@echo             [ BACK             : Press 0 ]
@echo             ===========================================
@echo.
CHOICE /C ABCDEFGHIJKLM0 /N /M " Enter Your Choice: "
if %errorlevel% == 1 set "key=GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9"
if %errorlevel% == 2 set "key=HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY"
if %errorlevel% == 3 set "key=M9Q9P-WNJJT-6PXPY-DWX8H-6XWKK"
if %errorlevel% == 4 set "key=7B9N3-D94CG-YTVHR-QBPX3-RJP64"
if %errorlevel% == 5 set "key=MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7"
if %errorlevel% == 6 set "key=TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW"
if %errorlevel% == 7 set "key=789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P"
if %errorlevel% == 8 set "key=NMMPB-38DD4-R2823-62W8D-VXKJB"
if %errorlevel% == 9 set "key=FNFKF-PWTVT-9RC8H-32HB2-JB34X"
if %errorlevel% == 10 set "key=BB6NG-PQ82V-VRDPW-8XVD2-V8P66"
if %errorlevel% == 11 set "key=XYTND-K6QKT-K2MRH-66RTM-43JKP"
if %errorlevel% == 12 set "key=R962J-37N87-9VVK2-WJ74P-XTMHR"
if %errorlevel% == 13 set "key=3PY8R-QHNP9-W7XQD-G6DPH-3J2C9"
if %errorlevel% == 14 goto:MAIN
call:installkey

cscript //nologo %windir%system32slmgr.vbs /ipk %key%
GOTO:ACTIVATE
::--------------------------------------------------------------------------------------------
:ACTIVATE8
cls
call:adv
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo              ACTIVATE WINDOWS 8 WITH KMS CLIENT KEYS
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo             =================Windows 8=================    
@echo             [ Professional         : Press A ]
@echo             [ Professional N        : Press B ]
@echo             [ Core             : Press C ]
@echo             [ Core N            : Press D ]
@echo             [ Enterprise          : Press E ]
@echo             [ Enterprise N         : Press F ]
@echo             [ Professional WMC       : Press G ]
@echo             [ Embedded Industry Pro    : Press H ]
@echo             [ Embedded Industry Enterprise : Press I ]
@echo             [ Single Language       : Press J ]
@echo             [ CoreCountrySpecific     : Press K ]
@echo             [ BACK             : Press 0 ]
@echo             ===========================================
@echo.
CHOICE /C ABCDEFGHIJK0 /N /M " Enter Your Choice: "
if %errorlevel% == 1 set "key=NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4"
if %errorlevel% == 2 set "key=XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ"
if %errorlevel% == 3 set "key=BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4"
if %errorlevel% == 4 set "key=8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY"
if %errorlevel% == 5 set "key=32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7"
if %errorlevel% == 6 set "key=JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT"
if %errorlevel% == 7 set "key=GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG"
if %errorlevel% == 8 set "key=RYXVT-BNQG7-VD29F-DBMRY-HT73M"
if %errorlevel% == 9 set "key=NKB3R-R2F8T-3XCDP-7Q2KW-XWYQ2"
if %errorlevel% == 10 set "key=2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ"
if %errorlevel% == 11 set "key=4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP"
if %errorlevel% == 12 goto:MAIN
call:installkey

cscript //nologo %windir%system32slmgr.vbs /ipk %key%
GOTO:ACTIVATE
::--------------------------------------------------------------------------------------------
:ACTIVATE7
cls
call:adv
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo              ACTIVATE WINDOWS 7 WITH KMS CLIENT KEYS
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo               ============Windows 7============      
@echo               [ Professional    : Press A ] 
@echo               [ Professional N   : Press B ] 
@echo               [ Professional E   : Press C ] 
@echo               [ Enterprise     : Press D ]
@echo               [ Enterprise E    : Press E ]
@echo               [ Enterprise N    : Press F ]
@echo               [ Thin PC       : Press G ]
@echo               [ BACK        : Press 0 ]
@echo               =================================
@echo.
CHOICE /C ABCDEFG0 /N /M " Enter Your Choice: "
if %errorlevel% == 1 set "key=FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4"
if %errorlevel% == 2 set "key=MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG"
if %errorlevel% == 3 set "key=W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX"
if %errorlevel% == 4 set "key=33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH"
if %errorlevel% == 5 set "key=C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4"
if %errorlevel% == 6 set "key=YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ"
if %errorlevel% == 7 set "key=73KQT-CD9G6-K7TQG-66MRP-CQ22C"
if %errorlevel% == 8 goto:MAIN
call:installkey

cscript //nologo %windir%system32slmgr.vbs /ipk %key%
GOTO:ACTIVATE
::--------------------------------------------------------------------------------------------
:ACTIVATEVT
cls
call:adv
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo             ACTIVATE WINDOWS VISTA WITH KMS CLIENT KEYS
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo               ========Windows Vista========      
@echo               [ Business    : Press A ] 
@echo               [ Business N   : Press B ] 
@echo               [ Enterprise   : Press C ] 
@echo               [ Enterprise N  : Press D ]
@echo               [ BACK      : Press 0 ]
@echo               =============================
@echo.
CHOICE /C ABCD0 /N /M " Enter Your Choice: "
if %errorlevel% == 1 set "key=YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8"
if %errorlevel% == 2 set "key=HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT"
if %errorlevel% == 3 set "key=VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV"
if %errorlevel% == 4 set "key=VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV"
if %errorlevel% == 5 goto:MAIN
call:installkey

cscript //nologo %windir%system32slmgr.vbs /ipk %key%
GOTO:ACTIVATE
::--------------------------------------------------------------------------------------------
:ACTIVATE2008
cls
call:adv
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo          ACTIVATE WINDOWS SERVER 2008 WITH KMS CLIENT KEYS
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo            ===========WINDOWS SERVER 2008===========        
@echo            [ Web Server         : Press A ] 
@echo            [ Standard          : Press B ] 
@echo            [ Standard without Hyper-V  : Press C ] 
@echo            [ Enterprise         : Press D ]
@echo            [ Enterprise without Hyper-V : Press E ]
@echo            [ HPC             : Press F ]
@echo            [ Datacenter         : Press G ]
@echo            [ Datacenter without Hyper-V : Press H ]
@echo            [ Itanium-Based Systems    : Press I ]
@echo            [ BACK            : Press 0 ]
@echo            ==========================================
@echo.
CHOICE /C ABCDEFGHI0 /N /M " Enter Your Choice: "
if %errorlevel% == 1 set "key=WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D"
if %errorlevel% == 2 set "key=TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2"
if %errorlevel% == 3 set "key=W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ"
if %errorlevel% == 4 set "key=YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V"
if %errorlevel% == 5 set "key=39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG"
if %errorlevel% == 6 set "key=RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP"
if %errorlevel% == 7 set "key=7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3"
if %errorlevel% == 8 set "key=22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC"
if %errorlevel% == 9 set "key=4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK"
if %errorlevel% == 10 goto:MAIN
call:installkey

cscript //nologo %windir%system32slmgr.vbs /ipk %key%
GOTO:ACTIVATE
::--------------------------------------------------------------------------------------------
:ACTIVATE2008R2
cls
call:adv
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo          ACTIVATE WINDOWS SERVER 2008 R2 WITH KMS CLIENT KEYS
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo            ======WINDOWS SERVER 2008 R2========      
@echo            [ Web          : Press A ]
@echo            [ HPC edition      : Press B ]
@echo            [ Standard       : Press C ]
@echo            [ Enterprise      : Press D ]
@echo            [ Datacenter      : Press E ]
@echo            [ Itanium-based Systems : Press F ]
@echo            [ BACK         : Press 0 ]
@echo            ====================================
@echo.
CHOICE /C ABCDEF0 /N /M " Enter Your Choice: "
if %errorlevel% == 1 set "key=6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4"
if %errorlevel% == 2 set "key=TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX"
if %errorlevel% == 3 set "key=YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC"
if %errorlevel% == 4 set "key=489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y"
if %errorlevel% == 5 set "key=74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648"
if %errorlevel% == 6 set "key=GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V"
if %errorlevel% == 7 goto:MAIN
call:installkey

cscript //nologo %windir%system32slmgr.vbs /ipk %key%
GOTO:ACTIVATE
::--------------------------------------------------------------------------------------------
:ACTIVATE2012
cls
call:adv
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo            ACTIVATE WINDOWS SERVER 2012 WITH KMS CLIENT KEYS
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
@echo            =============WINDOWS SERVER 2012=============        
@echo            [ Server 2012           : Press A ]
@echo            [ Server 2012 N          : Press B ] 
@echo            [ Server 2012 Single Language   : Press C ] 
@echo            [ Server 2012 Country Specific  : Press D ] 
@echo            [ Server 2012 Server Standard   : Press E ] 
@echo            [ Server 2012 MultiPoint Standard : Press F ] 
@echo            [ Server 2012 MultiPoint Premium : Press G ] 
@echo            [ Server 2012 Datacenter     : Press H ]
@echo            [ BACK              : Press 0 ]
@echo            ==============================================
@echo.
CHOICE /C ABCDEFGH0 /N /M " Enter Your Choice: "
if %errorlevel% == 1 set "key=BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4"
if %errorlevel% == 2 set "key=8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY"
if %errorlevel% == 3 set "key=2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ"
if %errorlevel% == 4 set "key=4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP"
if %errorlevel% == 5 set "key=XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4"
if %errorlevel% == 6 set "key=HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ"
if %errorlevel% == 7 set "key=XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G"
if %errorlevel% == 8 set "key=48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P"
if %errorlevel% == 9 goto:MAIN
call:installkey

cscript //nologo %windir%system32slmgr.vbs /ipk %key%
GOTO:ACTIVATE
::--------------------------------------------------------------------------------------------
:ACTIVATE2012R2
cls
call:adv
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo          ACTIVATE WINDOWS SERVER 2012 R2 WITH KMS CLIENT KEYS
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo            ====WINDOWS SERVER 2012 R2=====        
@echo            [ Server Standard  : Press A ]
@echo            [ Datacenter    : Press B ] 
@echo            [ Essentials    : Press C ]
@echo            [ BACK       : Press 0 ]
@echo            ===============================
@echo.
CHOICE /C ABC0 /N /M " Enter Your Choice: "
if %errorlevel% == 1 set "key=D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX"
if %errorlevel% == 2 set "key=W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9"
if %errorlevel% == 3 set "key=KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM"
if %errorlevel% == 4 goto:MAIN
call:installkey

cscript //nologo %windir%system32slmgr.vbs /ipk %key%
GOTO :ACTIVATE
::--------------------------------------------------------------------------------------------
:ACTIVATESV2016
cls
call:adv
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo          ACTIVATE WINDOWS SERVER 2016 WITH KMS CLIENT KEYS
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo            ==== WINDOWS SERVER 2016=====        
@echo            [ Datacenter   : Press A ]
@echo            [ Standard    : Press B ] 
@echo            [ Essentials   : Press C ]
@echo            [ ServerAzureCor : Press D ]
@echo            [ ServerCloud   : Press E ]
@echo            [ BACK      : Press 0 ]
@echo            =============================
@echo.
CHOICE /C ABCDE0 /N /M " Enter Your Choice: "
if %errorlevel% == 1 set "key=CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG"
if %errorlevel% == 2 set "key=WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY"
if %errorlevel% == 3 set "key=JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B"
if %errorlevel% == 4 set "key=WNCYY-GFBH2-M4WTT-XQ2FP-PG2K9"
if %errorlevel% == 5 set "key=QN4C6-GBJD2-FB422-GHWJK-GJG2R"
if %errorlevel% == 6 goto:MAIN
call:installkey

cscript //nologo %windir%system32slmgr.vbs /ipk %key%
GOTO:ACTIVATE
::--------------------------------------------------------------------------------------------
:ACTIVATE2010
cls
call:adv
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo          ACTIVATE OFFICE 2010 WITH KMS CLIENT KEYS
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo            ==========OFFICE 2010=========       
@echo            [ Pro Plus     : Press A ]
@echo            [ Project Pro   : Press B ] 
@echo            [ Visio Premium  : Press C ]
@echo            [ Visio Pro    : Press D ]
@echo            [ Visio Standard  : Press E ]
@echo            [ Project Standard : Press F ]
@echo            [ Standard     : Press G ]
@echo            [ Small Business  : Press H ]
@echo            [ Access      : Press I ]
@echo            [ Excel      : Press J ]
@echo            [ Groove      : Press K ]
@echo            [ InfoPath     : Press L ]
@echo            [ OneNote     : Press M ]
@echo            [ Outlook     : Press N ]
@echo            [ PowerPoint    : Press O ]
@echo            [ Publisher    : Press P ]
@echo            [ Word       : Press Q ]
@echo            [ SPD_ByPass    : Press R ]
@echo            [ Starter     : Press S ]
@echo            [ BACK       : Press 0 ]
@echo            ==============================
@echo.
CHOICE /C ABCDEFGHIJKLMNOPQRS0 /N /M " Enter Your Choice: "
if %errorlevel% == 1 set "key=VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB"
if %errorlevel% == 2 set "key=YGX6F-PGV49-PGW3J-9BTGG-VHKC6"
if %errorlevel% == 3 set "key=D9DWC-HPYVV-JGF4P-BTWQB-WX8BJ"
if %errorlevel% == 4 set "key=7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP"
if %errorlevel% == 5 set "key=767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ"
if %errorlevel% == 6 set "key=4HP3K-88W3F-W2K3D-6677X-F9PGB"
if %errorlevel% == 7 set "key=V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM"
if %errorlevel% == 8 set "key=D6QFG-VBYP2-XQHM7-J97RH-VVRCK"
if %errorlevel% == 9 set "key=V7Y44-9T38C-R2VJK-666HK-T7DDX"
if %errorlevel% == 10 set "key=H62QG-HXVKF-PP4HP-66KMR-CW9BM"
if %errorlevel% == 11 set "key=QYYW6-QP4CB-MBV6G-HYMCJ-4T3J4"
if %errorlevel% == 12 set "key=K96W8-67RPQ-62T9Y-J8FQJ-BT37T"
if %errorlevel% == 13 set "key=Q4Y4M-RHWJM-PY37F-MTKWH-D3XHX"
if %errorlevel% == 14 set "key=7YDC2-CWM8M-RRTJC-8MDVC-X3DWQ"
if %errorlevel% == 15 set "key=RC8FX-88JRY-3PF7C-X8P67-P4VTT"
if %errorlevel% == 16 set "key=BFK7F-9MYHM-V68C7-DRQ66-83YTP"
if %errorlevel% == 17 set "key=HVHB3-C6FV7-KQX9W-YQG79-CRY7T"
if %errorlevel% == 18 set "key=H48K6-FB4Y6-P83GH-9J7XG-HDKKX"
if %errorlevel% == 19 set "key=VXHHB-W7HBD-7M342-RJ7P8-CHBD6"
if %errorlevel% == 20 goto:MAIN
call:installkey

if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14"
if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14"
call:installkey
cscript OSPP.VBS /inpkey:%key%
GOTO:ACTIVATEOFF
::--------------------------------------------------------------------------------------------
:ACTIVATE2013
cls
call:adv
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo            ACTIVATE OFFICE 2013 WITH KMS CLIENT KEYS
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo            ===========OFFICE 2013==============       
@echo            [ Professional Plus   : Press A ]
@echo            [ Standard       : Press B ] 
@echo            [ Project Professional : Press C ]
@echo            [ Project Standard   : Press D ]
@echo            [ Visio Professional  : Press E ]
@echo            [ Visio Standard    : Press F ]
@echo            [ Access        : Press G ]
@echo            [ Excel         : Press H ]
@echo            [ InfoPath       : Press I ]
@echo            [ Lync         : Press J ]
@echo            [ OneNote        : Press K ]
@echo            [ Outlook        : Press L ]
@echo            [ PowerPoint      : Press M ]
@echo            [ Publisher       : Press N ]
@echo            [ Word         : Press P ]
@echo            [ BACK         : Press 0 ]
@echo            ===================================
@echo.
CHOICE /C ABCDEFGHIJKLMNP0 /N /M " Enter Your Choice: "
if %errorlevel% == 1 set "key=YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT"
if %errorlevel% == 2 set "key=KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4"
if %errorlevel% == 3 set "key=FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K"
if %errorlevel% == 4 set "key=6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT"
if %errorlevel% == 5 set "key=C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3"
if %errorlevel% == 6 set "key=J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7"
if %errorlevel% == 7 set "key=NG2JY-H4JBT-HQXYP-78QH9-4JM2D"
if %errorlevel% == 8 set "key=VGPNG-Y7HQW-9RHP7-TKPV3-BG7GB"
if %errorlevel% == 9 set "key=DKT8B-N7VXH-D963P-Q4PHY-F8894"
if %errorlevel% == 10 set "key=2MG3G-3BNTT-3MFW9-KDQW3-TCK7R"
if %errorlevel% == 11 set "key=TGN6P-8MMBC-37P2F-XHXXK-P34VW"
if %errorlevel% == 12 set "key=QPN8Q-BJBTJ-334K3-93TGY-2PMBT"
if %errorlevel% == 13 set "key=4NT99-8RJFH-Q2VDH-KYG2C-4RD4F"
if %errorlevel% == 14 set "key=PN2WF-29XG2-T9HJ7-JQPJR-FCXK4"
if %errorlevel% == 15 set "key=6Q7VD-NX8JD-WJ2VH-88V73-4GBJ7"
if %errorlevel% == 16 goto:MAIN
call:installkey

if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice15ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice15"
if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice15ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice15"
cscript OSPP.VBS /inpkey:%key%
GOTO:ACTIVATEOFF
::--------------------------------------------------------------------------------------------
:ACTIVATE2016
cls
call:adv
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo           ACTIVATE OFFICE 2016 WITH KMS CLIENT KEYS
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

@echo            ===========OFFICE 2016=============       
@echo            [ Professional Plus   : Press A ]
@echo            [ Standard       : Press B ] 
@echo            [ Project Professional : Press C ]
@echo            [ Project Standard   : Press D ]
@echo            [ Visio Professional  : Press E ]
@echo            [ Visio Standard    : Press F ]
@echo            [ Access        : Press G ]
@echo            [ Excel         : Press H ]
@echo            [ OneNote        : Press I ]
@echo            [ Outlook        : Press J ]
@echo            [ PowerPoint      : Press K ]
@echo            [ Publisher       : Press L ]
@echo            [ Skype for Business  : Press M ]
@echo            [ Word         : Press N ]
@echo            [ BACK         : Press 0 ]
@echo            ====================================
@echo.
CHOICE /C ABCDEFGHIJKLMN0 /N /M " Enter Your Choice: "
if %errorlevel% == 1 set "key=XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99"
if %errorlevel% == 2 set "key=JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM"
if %errorlevel% == 3 set "key=YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT"
if %errorlevel% == 4 set "key=GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC"
if %errorlevel% == 5 set "key=PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK"
if %errorlevel% == 6 set "key=7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4"
if %errorlevel% == 7 set "key=GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW"
if %errorlevel% == 8 set "key=9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF"
if %errorlevel% == 9 set "key=DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6"
if %errorlevel% == 10 set "key=R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B"
if %errorlevel% == 11 set "key=J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6"
if %errorlevel% == 12 set "key=F47MM-N3XJP-TQXJ9-BP99D-8K837"
if %errorlevel% == 13 set "key=869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6"
if %errorlevel% == 14 set "key=WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6"
if %errorlevel% == 15 goto:MAIN
call:installkey

if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16"
cscript OSPP.VBS /inpkey:%key%
GOTO:ACTIVATEOFF
::--------------------------------------------------------------------------------------------
:ACTIVATE2016RTL
cls
call:adv
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
@echo         ACTIVATE OFFICE 2016 Retail WITH KMS CLIENT KEYS
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
@echo            ===========OFFICE 2016=============       
@echo            [ Professional Plus   : Press A ]
@echo            [ Standard       : Press B ] 
@echo            [ Project Professional : Press C ]
@echo            [ Project Standard   : Press D ]
@echo            [ Visio Professional  : Press E ]
@echo            [ Visio Standard    : Press F ]
@echo            [ Access        : Press G ]
@echo            [ Excel         : Press H ]
@echo            [ OneNote        : Press I ]
@echo            [ Outlook        : Press J ]
@echo            [ PowerPoint      : Press K ]
@echo            [ Publisher       : Press L ]
@echo            [ Word         : Press M ]
@echo            [ BACK         : Press 0 ]
@echo            ====================================
@echo.
CHOICE /C ABCDEFGHIJKLM0 /N /M " Enter Your Choice: "
if %errorlevel% == 1 (set "edition=ProPlusVL_KMS" & set "key=XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99")
if %errorlevel% == 2 (set "edition=StandardVL_KMS" & set "key=JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM")
if %errorlevel% == 3 (set "edition=ProjectProVL_KMS" & set "key=YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT")
if %errorlevel% == 4 (set "edition=ProjectStdVL_KMS" & set "key=GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC")
if %errorlevel% == 5 (set "edition=VisioProVL_KMS" & set "key=PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK")
if %errorlevel% == 6 (set "edition=VisioStdVL_KMS" & set "key=7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4")
if %errorlevel% == 7 (set "edition=AccessVL_KMS" & set "key=GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW")
if %errorlevel% == 8 (set "edition=ExcelVL_KMS" & set "key=9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF")
if %errorlevel% == 9 (set "edition=OneNoteVL_KMS" & set "key=DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6")
if %errorlevel% == 10 (set "edition=OutlookVL_KMS" & set "key=R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B")
if %errorlevel% == 11 (set "edition=PowerPointVL_KMS" & set "key=J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6")
if %errorlevel% == 12 (set "edition=PublisherVL_KMS" & set "key=F47MM-N3XJP-TQXJ9-BP99D-8K837")
if %errorlevel% == 13 (set "edition=WordVL_KMS" & set "key=WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6")
if %errorlevel% == 14 goto:MAIN
if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16"
for /f %%x in ('dir /b ..rootLicenses16%edition%*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..rootLicenses16%%x"
cls
call:installkey
cscript OSPP.VBS /inpkey:%key%
GOTO:ACTIVATEOFF
::--------------------------------------------------------------------------------------------
:ACTIVATE
color 0b
set i=1
if %i%==1 set KMS_Sev=kms.lotro.cc
if %i%==2 set KMS_Sev=kms.digiboy.ir
if %i%==3 set KMS_Sev=110.noip.me
if %i%==4 set KMS_Sev=54.223.212.31
if %i%==5 set KMS_Sev=xykz.f3322.org
if %i%==6 set KMS_Sev=222.76.251.188
if %i%==7 set KMS_Sev=122.226.152.230
if %i%==8 set KMS_Sev=mvg.zpale.com
if %i%==9 set KMS_Sev=k.zpale.com
if %i%==10 set KMS_Sev=3rss.vicp.net
if %i%==11 exit
cscript //nologo %windir%system32slmgr.vbs /skms %KMS_Sev% >nul&echo.
cscript //nologo %windir%system32slmgr.vbs /ato | find /i "successful" && (echo.&echo DONE !&echo.&echo Checking License...) || (set /a i+=1 & goto ACTIVATE)
cscript //nologo %windir%system32slmgr.vbs /dlv>infowin.txt
start infowin.txt
timeout 1 >nul
del /q "infowin.txt"
goto:MAIN
::--------------------------------------------------------------------------------------------
:ACTIVATEOFF
color 0b
set i=1
if %i%==1 set KMS_Sev=kms.lotro.cc
if %i%==2 set KMS_Sev=kms.digiboy.ir
if %i%==3 set KMS_Sev=110.noip.me
if %i%==4 set KMS_Sev=54.223.212.31
if %i%==5 set KMS_Sev=xykz.f3322.org
if %i%==6 set KMS_Sev=222.76.251.188
if %i%==7 set KMS_Sev=122.226.152.230
if %i%==8 set KMS_Sev=mvg.zpale.com
if %i%==9 set KMS_Sev=k.zpale.com
if %i%==10 set KMS_Sev=3rss.vicp.net
if %i%==11 exit
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo DONE !&echo.&echo Checking License...) || (set /a i+=1 & goto ACTIVATEOFF)
cscript ospp.vbs /dstatus>infooff.txt
start infooff.txt
timeout 1 >nul
del /q "infooff.txt"
goto:MAIN
::--------------------------------------------------------------------------------------------
:installkey
@echo.
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
@echo               Installing Key...
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
goto:eof
::--------------------------------------------------------------------------------------------
:adv
echo.
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
@echo °°    CREATED BY HOANG HUNG - https://www.facebook.com/hung.hoangvan.1001    °°
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
@echo.
goto:eof
::--------------------------------------------------------------------------------------------
:QUIT
cls
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
@echo                  Thank you very much !!
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
timeout 3
start http://www.tuong.me/
exit

Bước 3: Chạy file vừa chạy để kích hoạt bản quyền.

Chúc các bạn thành công!

Ps: Các bạn có thể GET Links VIP Max Tốc độ:Fshare, 4Share,Tên lửa 45M/s KHÔNG QUẢNG CÁO GÂY KHÓ CHỊU tại https://linktocdo.com/

Hướng dẫn cách Active Windows 10/8.1/7 vĩnh viễn chi tiết
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here